minibb®
A place to try it out
in a different mode
.org
Paint It Yourself
Test Skins
 · Reply · Forums · Polls · Register · Search · Statistics · Manual ·
Everything miniBB Demo / Everything /   

hellllllo

alexfsntrump
Registered Starter 

#1 · Posted: 5 Jan 2018 04:02 
This is New article 6.html, please modify or add main body content.

kees
Registered Starter Male

#2 · Posted: 11 Jan 2018 20:34 · Edited by: kees 
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en soms ook leerlingen. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Een van de doelstellingen van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan. Dit moet eens in de vier jaar gebeuren.

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en toe te zien op het behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Een goede band tussen het bestuur, de directeur en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen. Informeer gerust bij het samenwerkingsverband of bij uw school wie uw school vertegenwoordigt in de ondersteuningsplanraad!

kees
Registered Starter Male

#3 · Posted: 11 Jan 2018 20:36 
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en soms ook leerlingen. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Een van de doelstellingen van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan. Dit moet eens in de vier jaar gebeuren.

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en toe te zien op het behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Een goede band tussen het bestuur, de directeur en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen. Informeer gerust bij het samenwerkingsverband of bij uw school wie uw school vertegenwoordigt in de ondersteuningsplanraad!

desktop.iniAttached file: desktop.ini
 

kees
Registered Starter Male

#4 · Posted: 11 Jan 2018 20:37 · Edited by: kees 
alexfsntrump
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren, en soms ook leerlingen. De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.

Een van de doelstellingen van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan. Dit moet eens in de vier jaar gebeuren.

De OPR komt meerdere keren per jaar bij elkaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en toe te zien op het behalen van de doelstellingen uit het ondersteuningsplan. Een goede band tussen het bestuur, de directeur en de OPR is van groot belang om passend onderwijs in deze regio te laten slagen. Informeer gerust bij het samenwerkingsverband of bij uw school wie uw school vertegenwoordigt in de ondersteuningsplanraad!

license.txtAttached file: license.txt
 

deneme
Registered Starter 

#5 · Posted: 16 Jan 2018 08:19 
dfdfdf
zxc

Registered Starter 

#6 · Posted: 2 days ago 
Beat Me

Everything miniBB Demo / Everything / hellllllo ↑ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 


Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
Online now: Guests - 2
Members - 0
Most users ever online: 522 [12 Sep 2015 15:43]
Guests - 522 / Members - 0
  miniBB Demo Powered by Bulletin Board Software miniBB ®